Dohoda o spolupráci s Universidad Nacional Ucayali

4. července 2016

Dne 4. července 2016, podepsali ředitel organizace Students for the Living Amazon, o. p. s. Ing. Alexandr Rollo a rektor Národní Univerzity v Ucayali v Peru (Universidad Nacional de Ucayali) Dr. Carlos Enrique Fachin Mattos všeobecnou dohodu o spolupráci. Tato smlouva stanoví hlavní zásady spolupráce mezi jednotlivými institucemi za účelem přípravy projektů, programů a společných aktivit, jako například: společný výkon vědeckých studií; společné zveřejňování výsledků těchto studií; ochranu přírody a životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů v peruánské Amazonii.

P1090265