Archiv autora: Ludvík Bortl

Výstava fotek z Macuya na ČZU

Zveme Vás na výstavu fotografií Macuya – svět rudých dřev na Fakultu tropického zemědělství při České zemědělské univerzitě v Praze od 2. května do 28. června 2019.
Vernisáž výstavy se uskuteční 14. května 2019 od 16:00 hodin.

Událost na Facebooku SLA: www.facebook.com/events/440822790007455/

Pavilon T Fakulty tropického zemědělství (kde je výstava instalována) naleznete zde (Kamýcká 1303, Suchdol, Praha): mapy.cz/zakladni?x=14.3765326&y=50.1297377&z=18

(klikněte pro zvětšení letáku)

Novinky k výstavě v Říčanech

Reportáž České televize o výstavě v Říčanech v pořadu Tamtam
(30. března 2019). Klikněte zde pro zobrazení na stránkách ČT: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/

V průběhu výstavy v Říčanech se v nejbližší době budou konat hned dvě vyjímečné akce. Další informace, viz. http://www.ricany.cz/org/muzeum/pro-verejnost/akce/aktualni

Komentovaná prohlídka výstavy “Živá Amazonie” s indiánským programem pro děti

Termín akce: 10. 03. 2019, od 15:00

15:00 indiánský program pro děti
16:30 komentovaná prohlídka

Na výstavě uvidíte kolem stovky originálních předmětů dovezených z Amazonie. Jaký je jejich příběh? Komentovaná prohlídka s jedním z autorů výstavy Jiřím Lipenským odhalí informace k vystaveným předmětům, o životě domorodců a amazonské přírodě. Pro děti bude připraven doprovodný program – výroba masek s indiánskými ornamenty.
Povede Jiří Lipenský a Marie Tvrdoňová.
Vstupné 60/30/150 Kč

Rezervace: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz nebo tel.: 323 603 161, 722 074 782

 

Beseda: K pramenům Amazonky

Termín akce: 11. 03. 2019, od 19:00 do 21:00

Věděli jste, že prameny Amazonky objevili Češi? A to teprve před 20 lety? Přijďte na besedu o třech úspěšných českých expedicích do Peru, které uskutečnil tým studentů a vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na základě výsledků expedice vznikly jedinečné mapy, mnoho odborných článků a publikace „K pramenům Amazonky“.

Vyprávět a promítat fotografie bude profesor Bohumír Janský z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze.
Vstupné 50 Kč

výstava v Praze, Dejvicích

Zveme Vás na výstavu Živá Amazonie. Ta je k vidění v galerii Skleňák (mapa zde) na Praze 6 od 8. března do 3. dubna 2018 a návštěvníkům nabízí prostřednictvím fotografií a předmětů unikátní pohled na kulturní a přírodní rozmanitosti peruánské Amazonie. Expozici doplňují obrazy akademického malíře Otto Plachta.

Původní reportáž TV Praha:

Více zde: http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-6/6782/praha-6-zve-na-vystavu-ziva-amazonie

 

Dohoda o spolupráci s Universidad Nacional Ucayali

4. července 2016

Dne 4. července 2016, podepsali ředitel organizace Students for the Living Amazon, o. p. s. Ing. Alexandr Rollo a rektor Národní Univerzity v Ucayali v Peru (Universidad Nacional de Ucayali) Dr. Carlos Enrique Fachin Mattos všeobecnou dohodu o spolupráci. Tato smlouva stanoví hlavní zásady spolupráce mezi jednotlivými institucemi za účelem přípravy projektů, programů a společných aktivit, jako například: společný výkon vědeckých studií; společné zveřejňování výsledků těchto studií; ochranu přírody a životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů v peruánské Amazonii.

P1090265

Vernisáž výstavy

1. června 2016

Vážení hosté, drazí přátelé, jménem společnosti Students for the Living Amazon Vás vítám na dnešní vernisáži výstavy fotografií, předmětů a obrazů z Amazonie. Nejprve bych Vám rád velice stručně představil naší Společnost. Potkali jsme se při studiích na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Mnozí z nás jsou studenty doposud. Díky zahraničním aktivitám naší univerzity jsme měli jedinečnou příležitost seznámit se v rámci studijních pobytů a realizací výzkumů pro bakalářské, diplomové nebo disertační práce s životem v peruánské Amazonii.

První dojem byl naprosto ohromující, teplo, vlhko, bláto, les, barvy, vůně, zvuky, chutě, zkrátka nejpestřejší paleta vjemů a myšlenek. Pozvolna jsme začali pronikat hlouběji do lesa, a pokoušeli se pochopit komplikované vztahy, které místní příroda během svého vývoje vytvořila. Nejsme zdaleka první komu učarovala tato jedinečná oblast, jenž je považována za druhově nejpestřejší a nejrozmanitější na naší planetě.

Veškeré místní superlativy však mají jeden drobný háček. Nechci se pouštět do složitých úvah o rozvoji lidské společnosti, musím však konstatovat, že situace v Amazonii je velice smutná. Dokážeme vyvíjet chytré technologie, skvěle spolu komunikovat a zkracovat vzdálenosti mezi námi, osidlovat a přežívat v extrémním prostředí. Dokážeme darovat život i zabíjet. Našeho úspěchu však nejsme schopni dosáhnout, aniž bychom si od přírody brali. Vezmu-li v potaz, že živá Amazonie mizí rychlostí jedno fotbalové hřiště za hodinu, pak si dovoluji i naše nejchytřejší technologie označit za hloupé a sobecké.

Naši společnost jsme před třemi lety založili s jediným cílem, kterým je ochrana bohatství života na Zemi. Snažíme se, bohužel s velice omezenými finančními prostředky, podporovat vědu a výzkum, poskytovat naše „know how“ ostatním studentům i vědcům, popularizovat výsledky přírodovědeckého bádání a vzbuzovat mezi lidmi zájem a především respekt nejen k národům, které ještě dnes žijí v rámci možností v souladu s přírodou, ale i k ostatním živým bytostem s kterými náš svět sdílíme. Našim dlouhodobým cílem je ochrana původních biotopů, zakládání nových chráněných krajinných oblastí a rozvoj jejich výzkumu.

Výstava „Živá Amazonie“ je snahou o prezentaci přírodního i kulturního dědictví převážně peruánské části Amazonie. Textová část výstavy je tematicky rozdělena do několika sekcí, které doprovázejí autentické fotografie, které byly pořízeny během našich výprav a dokumentují situaci v Amazonii. Pro ještě lepší dokreslení skutečnosti zde naleznete i originály předmětů denní potřeby či umělecká díla místních domorodých etnik. Pro zpestření výstavy a Vaše lepší pochopení místních lidí a jejich vnímání okolního světa, jsme oslovili našeho kamaráda malíře Otto Plachta, aby nám laskavě zapůjčil svá díla, která věrně zachycují pestrost místní krajiny i mysli.

Závěrem bych chtěl poděkovat havlíčkobrodskému domorodci a našemu kolegovi Jirkovi Lipenskému za organizaci výstavy, autorům fotografií a majitelům vzácných předmětů a děl za zapůjčení a možnost jejich vystavení. Náš velký dík patří pochopitelně Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, nebýt této instituce, tak zde dnes nejsme ani my ani tato výstava. Velice děkujeme České Zemědělské Univerzitě v Praze a Fakultě Tropického Zemědělství, nejen za to že svedla dohromady naše osudy, ale také za převzetí záštity nad touto výstavou, společně s velvyslankyní republiky Peru v České republice její excelencí paní Lilianou de Olarte de Torres Muga a paní poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janou Fišerovou, děkujeme. Panu emeritnimu profosorovi Janu Jeníkovi děkujeme za převzetí záštity nad společností Students for the Living Amazon a hlavně za to, že nás nazývá přáteli Amazonie.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a především živý zážitek z naší milované Amazonie.

z projevu Alexandra Rolla při příležitosti otevření výstavy dne 27.května 2016

Výstava ŽIVÁ AMAZONIE

6. května 2016

Živá-Amazonie-plakát-email

Students for the Living Amazon, o. p. s. a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o., si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy ŽIVÁ AMAZONIE – přírodní a kulturní rozmanitosti peruánské Amazonie, která se uskuteční v pátek 27. května od 17 hodin v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Výstava konaná v období od 27. května do 16. září 2016 a návštěvníkům přiblíží přírodní rozmanitost amazonského tropického deštného lesa včetně kultury jeho obyvatel. Autentické fotografie a zajímavosti z regionu budou doplněny více než 200 exponáty rukodělné výroby a místní tradiční lidové tvořivosti peruánských domorodých etnik. Magickou atmosféru Amazonie a tenkou linii mezi snem a skutečností pomůže navodit divákům dílo českého „malíře džungle“ a našeho kamaráda Otto Plachta. Doprovodným programem výstavy bude například komentovaná prohlídka, nebo kultovní akce „Noc v muzeu“, která se uskuteční v pátek 3. 6. 2016 od 17 hodin. Zde si budou moci návštěvníci pomalovat textil indiánskými vzory, vytvořit náhrdelník, lapač snů, ochutnat tradiční peruánská jídla, či vyslechnout cestovatelskou přednášku z Amazonie.

Záštitu nad výstavou převzali: velvyslankyně republiky Peru v České republice J. E. Liliana de Olarte de Torres Muga, PhD., děkan Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze doc. Ing. Jan Banout, PhD.,

Další informace také na www.muzeumhb.cz, kontaktní osoba: MgA. Jiří Jedlička, tel. 731489022

Živá-Amazonie-pozvánka-email