Celkový přehled

AMAZONIE

mapa1

  • nebo také povodí Amazonky, se nachází v Jižní Americe (Brazílie 68%, Peru 13%, Bolívie 11,2%, Kolumbie 5,5%, Ekvádor 1,7%, Venezuela 0,7%, Guyana 0,1%, zbytek Surinam a Francouzská Guyana);
  • rozkládá se na území o rozloze přes 7 350 000 km², což představuje zhruba 40 procent z jihoamerického kontinentu;
  • žije zde dohromady přes 33 milionů obyvatel, přibližně 9% tvoří původní obyvatelé, náležející do 350 etnických skupin (z čehož asi 60 žije v tzv. dobrovolné izolaci od okolního světa, nejvíce v Brazílii a Peru .
  • nachází se zde 20% veškeré sladké vody na Zemi.

Obr. 1 Geografická poloha povodí Amazonky, Orinoka a Paraná .

ŘEKA AMAZONKA

  • je s délkou 7 062 km a průměrným průtokem 219 000 m³ za vteřinu, nejdelší a nejvodnatější řekou světa.
  • Už 3 000 km před ústím má šířku 1 600 m, delta je široká 330 km, zvlní Atlantik až do vzdálenosti 240 km.
  • Příliv a odliv se projevují až 1 000 km hluboko ve vnitrozemí. Přílivová vlna pororocá (v jazyce tupí „velký ničivý hluk“) je až 5 metrů vysoká, a zasahuje až 30 km do vnitrozemí.
  • Čtyři pramenné zdroje řeky Amazonky určil v roce 2 000 český vědec Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., z Univerzity Karlovy se svými kolegy . U pramenů řeky Amazonky v nadmořské výšce 5150 mnm leželo bezejmenné jezero, které následně členové výpravy pojmenovali jako Laguna Bohemia .

The_Maranon_or_Amazon_River_with_the_Mission_of_the_Society_of_Jesus


Obr. 2 První podrobnější mapa Amazonie pochází od jezuitského misionáře Samuela Fritze (1654-1728), rodáka z Trutnova. Poprvé byla vytištěna v Quitu (Ekvádor) v roce 1707. Zdroj: World Digital Library www.wdl.org


Použitá literatura

Doporučená literatura
Hemming, J., 2008. Tree of Rivers: The Story of the Amazon. Thames & Hudson, London, UK.

Kricher, J., 2015. A Neotropical Companion: An Introduction to the Animals, Plants, and Ecosystems of the New World Tropics. Illustrated by Andrea S. LeJeune. Princeton University Press, US.
Hoorn, C., Wesselingh, F., 2011. Amazonia, landscape and species evolution: a look into the past. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
Loadman, J., 2005. Tears of the tree: the story of rubber-a modern marvel. Oxford University Press, New York, USA.

Horáčková, J., 2008. Úděl amazonských stromů. Azyl Publishing.


autoři textu: Jiří Lipenský, Ludvík Bortl, Alexandr Rollo, Hana Vebrová, Marie Kalousová
autoři fotografií: Jiří Lipenský (JL), Ludvík Bortl (LB), Lukáš Huml (LH)


další Povodí Amazonky
Další informace také v sekci :: Odkazy