Hrozby

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V peruánské Amazonii bylo zaznamenáno více než 200 druhů stromů (> 10 cm v průměru ve výšce prsou) na hektar . Slash-and-burn zemědělství – žďáření lesa, které je zde široce praktikováno, způsobuje vysokou míru odlesňování a degradace půdy, zároveň snižuje přirozenou regeneraci řady hodnotných druhů dřevin. Tento nevhodný systém společně s přehnanou selektivní těžbou (odstranění všech nejlepších kusů dřevin) v okolním lese, vede ke genetické erozi . V důsledku této neudržitelné exploatace, již bylo degradováno mnoho cenných druhů využitelných např. v agrolesnictví. Navzdory jejich významu pro místní život, tyto druhy zůstávají v podstatě divoké a tudíž ohrožené .

9. září 1987 satelit NOAA-9 pořídil snímek Amazonie. Na tomto snímku brazilský vědec Alberto Setzer z Národního institutu pro vesmírný výzkum, spočítal 7 603 uměle založených v lesních požárů (tento jediný den), o velikosti minimálně fotbalového hřiště. Během celého období (sezóny žďáření) hořelo až na 350 000 místech. Poté co roku 1975 ubylo 38 539 km² deštného lesa, roku 1978- 123 646 km², roku 1980- 200 724 km² a roku 1988- 960 263 km² lesa (což odpovídá více než dvojnásobku rozlohy státu Kalifornie), bylo jasně zřejmé, že odlesňování v Amazonii se vymklo kontrole . Fragmentace lesa má vysoce negativní efekt na druhovou rozmanitost, lesní dynamiku, potravní řetězec a různé ekosystémové procesy. Lesní fragmentace také interaguje s ekologickými změnami, jako je lov, požáry a těžba dřeva, a kolektivně představují ještě větší hrozbu pro biom deštného lesa  .

V roce 2005 zažily části povodí Amazonky nejhorší sucho za sto let a byly náznaky, že v roce 2006 mohlo být sucho druhý rok po sobě. Výsledky Woods Hole Research Center ukazují, že les ve své současné podobě nemůže přežít tři roky extrémního sucha po sobě. V roce 2010 Amazonie zažila další velké sucho, v některých ohledech extrémnější než v roce 2005. Postižený region byl přibližně 3 000 000 km² lesa ve srovnání s 1 900 000 km² v roce 2005 . V typickém roce Amazonský les absorbuje 1,5 miliardy tun oxidu uhličitého. V průběhu roku 2005 bylo místo toho 5 miliard tun emisí uvolněno a v roce 2010 bylo vydáno 8 gigatun emisí. V období sucha v roce 2005 a 2010 bylo zničeno obrovské množství vegetace v nejvíce postižených oblastech .

Zemědělská expanze a změna klimatu se staly významnou disturbancí v oblasti. Studie publikované v časopise Nature prokázaly značnou odolnost amazonských lesů vůči mírnému ročnímu suchu, ale také ukazují, že interakce mezi odlesňováním, požáry a suchem by mohly vést ke ztrátám ukládání uhlíku a ke změnám v regionálních srážkách a v průtoku řek. Přestože dopady rozšířeného využívání půdy a sucha povodí možná ještě nepřekročily rozsah přirozené variability hydrologických a biogeochemických cyklů, existuje několik náznaků přechodu do režimu dominující disturbance. Mezi tyto náznaky patří změny vodních a energetických cyklů v jižních a východních částech Amazonské nížiny . Vědci z brazilského Národního Institutu pro Výzkum Amazonie tvrdí, že vliv sucha, ve spojení s následky odlesňování na regionální klima, tlačí deštný prales směrem k “bodu zvratu”, kdy by mohl nenávratně začít zanikat. Dochází k závěru, že les je na prahu změny v savanu nebo poušť, s katastrofálními důsledky na světové klima .

WWF


Obr. 1, Mapa odlesnění v Amazonii (1988-2010),
data z Brazil National Institute for Space Research (INPE), World Wildlife Fund (WWF 2011), Zdroj: wwf.panda.org

forest-loss-amazon-2001-2012

Obr. 2 Odlesňování v Amazonie v letech 2001-2012 (hektary za rok), data z O Eco (InfoAmazonia.org). Převzato z článku Conservation giant puts $100M into Amazon protected areas (Rhett A. Buttler March  22, 2016), Zdroj: mongabay.com


forest-loss-non-brazilian-amazon-2001-2012

 

Obr. 3 Odlesňování v nebrazilské části Amazonie v letech 2001-2012 (hektary a za rok), data z O Eco (InfoAmazonia.org). Převzato z článku Conservation giant puts $100M into Amazon protected areas (Rhett A. Buttler March  22, 2016), Zdroj: mongabay.com

 

 

 

Použitá literatura

pro export citací ve formátu RIS klikněte na [CITE]
Doporučená literatura


Hecht, S.B., Cockburn, A., 2010. The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon, Updated Edition. University of Chicago Press, Chicago, USA.
Revkin, A., 2004. The burning season: the murder of Chico Mendes and the fight for the Amazon rain forest. Island Press.
Hecht, S.B., 2013. The Scramble for the Amazon and the“ Lost Paradise” of Euclides Da Cunha. University of Chicago Press, Chicago, USA.


autoři textu: Jiří Lipenský, Ludvík Bortl, Alexandr Rollo, Hana Vebrová, Marie Kalousová
autoři fotografií: Jiří Lipenský (JL), Ludvík Bortl (LB), Lukáš Huml (LH), Alexandr Rollo (AR)


 ⇐ Lidé || Etnobiologie

Více informací :: Odkazy:: Ochrana životního prostředí:: Různé ::