Peligros

DEGRADACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍOLYMPUS DIGITAL CAMERA

9. září 1987 satelit NOAA-9 pořídil snímek Amazonie. Na tomto snímku brazilský vědec Alberto Setzer z Národního institutu pro vesmírný výzkum, spočítal 7 603 uměle založených v lesních požárů (tento jediný den), o velikosti minimálně fotbalového hřiště. Během celého období (sezóny žďáření) hořelo až na 350 000 místech. Poté co roku 1975 ubylo 38 539 km² deštného lesa, roku 1978- 123 646 km², roku 1980- 200 724 km² a roku 1988- 960 263 km² lesa (což odpovídá více než dvojnásobku rozlohy státu Kalifornie), bylo jasně zřejmé, že odlesňování v Amazonii se vymklo kontrole . Fragmentace lesa má vysoce negativní efekt na druhovou rozmanitost, lesní dynamiku, potravní řetězec a různé ekosystémové procesy. Lesní fragmentace také interaguje s ekologickými změnami, jako je lov, požáry a těžba dřeva, a kolektivně představují ještě větší hrozbu pro biom deštného pralesa  .

DEFORESTACIÓN

V roce 2005 zažily části povodí Amazonky nejhorší sucho za sto let (Brando et al., 2014) a byly náznaky, že v roce 2006 mohlo být sucho druhý rok po sobě. Výsledky Woods Hole Research Center ukazují, že les ve své současné podobě nemůže přežít tři roky extrémního sucha po sobě. V roce 2010 Amazonie zažila další velké sucho, v některých ohledech extrémnější než v roce 2005. Postižený region byl přibližně 3 000 000 km² lesa ve srovnání s 1 900 000 km² v roce 2005 . V typickém roce Amazonský les absorbuje 1,5 miliardy tun oxidu uhličitého. V průběhu roku 2005 bylo místo toho 5 miliard tun emisí uvolněno a v roce 2010 bylo vydáno 8 gigatun emisí. V období sucha v roce 2005 a 2010 bylo zničeno obrovské množství vegetace v nejvíce postižených oblastech .

Zemědělská expanze a změna klimatu se staly významnou disturbancí v oblasti. Studie publikované v časopise Nature prokázaly značnou odolnost amazonských lesů vůči mírnému ročnímu suchu, ale také ukazují, že interakce mezi odlesňováním, požáry a suchem by mohly vést ke ztrátám ukládání uhlíku a ke změnám v regionálních srážkách a v průtoku řek. Přestože dopady rozšířeného využívání půdy a sucha povodí možná ještě nepřekročily rozsah přirozené variability hydrologických a biogeochemických cyklů, existuje několik náznaků přechodu do režimu dominující disturbance. Mezi tyto náznaky patří změny vodních a energetických cyklů v jižních a východních částech Amazonské nížiny . Vědci z brazilského Národního Institutu pro Výzkum Amazonie tvrdí, že vliv sucha, ve spojení s následky odlesňování na regionální klima, tlačí deštný prales směrem k “bodu zvratu”, kdy by mohl nenávratně začít zanikat. Dochází k závěru, že les je na prahu změny v savanu nebo poušť, s katastrofálními důsledky na světové klima .

WWF


Fig. 1
Fuente:
wwf.panda.org

all-amazon-600

Fig. 2 Deforestación en Amazoní 2004-2012.
Fuente: mongabay.com

Bibliografía citada

1.
Brando, P. M., Balch, J. K., Nepstad, D. C., Morton, D. C. & Putz, F. E. Abrupt increases in Amazonian tree mortality due to drought–fire interactions. Proceedings of the National Academy of Sciences 111, 6347–6352 (2014). Cite
1.
Davidson, E. A., de Araújo, A. C., Artaxo, P., Balch, J. K. & Brown, I. F. The Amazon basin in transition. Nature 481, 321–328 (2012). Cite
1.
Laurance, W. F. et al. Ecosystem Decay of Amazonian Forest Fragments: a 22-Year Investigation. Conservation Biology 16, 605–618 (2002). Cite
1.
Lewis, S. L., Brando, P. M., Phillips, O. L., van der Heijden, G. M. F. & Nepstad, D. The 2010 Amazon Drought. Science 331, 554–554 (2011). Cite

Lectura recomendada
Hecht, S.B., Cockburn, A., 2010. The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon, Updated Edition. University of Chicago Press.

Revkin, A., 2004. The burning season: the murder of Chico Mendes and the fight for the Amazon rain forest. Island Press.

Pueblo || Etnobiología

Más información en :: Enlaces:: Protección de la naturaleza ::
:: Organizaciones ::