Biodiversidad

Biologická rozmanitost (biodiverzita) rostlinných druhů Amazonie je nejvyšší na Zemi.

Mnoho amazonských druhů je endemických. Jeden z deseti známých druhů na světě žije v amazonském deštném lese. To představuje největší sbírku žijících rostlin a živočišných druhů na světě.

CAO-3DChem-ASL-Peru-DSM-PCA-49

Amazonie je domovem pro více než 40 000 různých druhů rostlin a přes 2,5 milionu druhů hmyzu (odhady se různí, obecně se předpokládá vyšší číslo). Vědecky klasifikováno již bylo nejméně 3 000 druhů ryb, 1 300 druhů ptáků, 427 druhů savců, 428 druhů obojživelníků a 378 druhů plazů. Stále mnoho druhů nebylo dosud určeno a popsáno. V letech 1999 až 2009, bylo objeveno nejméně 1 200 nových druhů rostlin a obratlovců (637 druhů rostlin, 257 druhů ryb, 216 druhů obojživelníků, 55 druhů plazů, 16 druhů ptáků a 39 nových druhů savců).

  • V letech 2010 a 2013 (tedy za pouhé tři roky) zde bylo objeveno nejméně 441 nových druhů rostlin a obratlovců (258 druhů rostlin, 84 druhů ryb, 58 druhů obojživelníků, 22 druhů plazů, 18 druhů ptáků and 1 druh savce).
  • Tento počet nezahrnuje nepřeberné množství nově objevených druhů hmyzu a bezobratlých. Nezahrnuje ani již objevené druhy, které na oficiální vědecké uznání teprve čekají.
  • V posledních třech letech, byl v Amazonii objeven dokonce i nový druh tapíra (Tapirus kabomani , opice (Callicebus miltoni ) a delfína (Inia araguaiaensis ).

Rostlinná a živočišná společenstva v Amazonském lese nejsou homogenní, náhodně rozdělené. Ptáci, savci, žáby, motýly a další taxony mají podobné distribuční hranice (např. oblasti (ostrovy) endemismu oddělených velkými řekami).

Bibliografía citada
Lectura recomendada
 
Junk, W.J., Piedade, M.T.F., Wittmann, F., Schöngart, J., Parolin, P., 2010. Amazonian Floodplain Forests: Ecophysiology, Biodiversity and Sustainable Management. Ecological Studies 210. Springer Netherlands.
 
 

Más información en Enlaces : Biodiversidad.