Chráněná území

Chráněná území (obr 1), jsou bezpochyby nejdůležitějším prostředkem konzervace lesa, přírodní rozmanitosti a genových zdrojů. V mnoha případech jsou také posledním útočištěm původních obyvatel Amazonie, kterým poskytují vše potřebné pro zachování jejich způsobu života. Vysoký je však také jejich potenciál v oblasti ekoturistiky a výzkumu.

Zřizování takových území a jejich státem podporovaná legislativní ochrana má příznivý vliv na životní prostředí a ochranu našeho přírodního dědictví pro budoucí generace. Neustále rostoucí lidská populace a její technologický rozvoj je úzce spjat s přírodními zdroji a jejich exploatací. Chráněné oblasti představují území, které jsme vyhodnotili jako ta přírodně nejzajímavější, které se pokoušíme zachovat v jejich původním stavu. Takové jednání nás staví do důstojnějšího postavení vůči ostatním živým obyvatelům naší planety, kterým tímto způsobem můžeme ponechat jejich právo na svobodný život a zplození potomstva.

^7A2E21871B9157183DECC0B60939402E1EA6CDCB5C3F18D9AF^pimgpsh_fullsize_distr Obr. 1 Mapa chráněných území a teritorií původních obyvatel Amazonie, 2012. Zdroj: raisg.socioambiental.org

Přibližně v posledních padesáti letech si i méně rozvinuté státy uvědomily nutnost zřizovat instituce, které se problematikou životního prostředí budou intenzivně zabývat. Tyto následně slouží vnitřní i vnější ochraně označených území. Nejen státní zřízení, ale v posledních letech již také soukromý sektor pochopil nutnost ochrany přírody, a proto již dnes existuje celá řada tzv. soukromých chráněných krajinných oblastí. Příkladem dalšího pozitivního vývoje je rovněž fakt, že několik málo let nazpět, po staletích útlaku, započal proces návratu půdy na území státem chráněných oblastí Amazonie jejím původním obyvatelům do vlastní samosprávy .

 

AREAE

Obr. 2 Mapa znázorňující překrývající se oblasti chráněného území a težební koncese. Převzato z: Castillo, B.H., 2004. Indigenous Peoples in Isolation in the Peruvian Amazon. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen, Denmark .


Použitá literatura

pro export citací ve formátu RIS (lze importovat do EndNote, MS Word, Zotero, etc.) klikněte na [CITE]
Doporučená literatura
Iriondo, J.M., Maxted, N., Dulloo, M.E., 2008. Conserving plant genetic diversity in protected areas: population management of crop wild relatives. CABI, Wallingford, UK.

Revkin, A., 2004. The burning season: the murder of Chico Mendes and the fight for the Amazon rain forest. Island Press.
Walker, T., 2013. Plant Conservation: Why It Matters and How It Works. Timber Press, London, UK.


autoři textu: Alexandr Rollo, Jiří Lipenský, Ludvík Bortl, Marie Kalousová, Hana Vebrová.
autoři fotografií: Alexandr Rollo (AR), Jiří Lipenský (JL) a Lukáš Huml (LH)


 ⇐ Agrolesnictví (předchozí)
Další informace :: Odkazy :: Ochrana živ. prostředí :: Organizace ::