Areas protegidas

AREAS PROTEGIDAS

Ch. u jsou bezpochyby nejdůležitějším prostředkem konzervace biodiverzity. V mnoha případech jsou také posledním útočištěm původních obyvatel Amazonie, kterým poskytují vše potřebné pro zachování jejich kultury/způsobu života. Vysoký je však také jejich potenciál nejen v in situ zachování (konzervaci) lesa a genových zdrojů, ale i v oblasti ekoturistiky a výzkumu.

Zřizování takových území a jejich státem podporovaná legislativní ochrana má příznivý vliv na životní prostředí a ochranu našeho přírodního dědictví pro budoucí generace. Neustále rostoucí lidská populace a její technologický rozvoj je úzce spjat s přírodními zdroji a jejich exploatací. Chráněné oblasti představují území, které jsme vyhodnotili jako ta přírodně nejzajímavější, které se pokoušíme zachovat v jejich původním stavu. Takové jednání nás staví do důstojnějšího postavení vůči ostatním živým obyvatelům naší planety, kterým tímto způsobem můžeme ponechat jejich právo na svobodný život a zplození potomstva.

Přibližně v posledních padesáti letech si i méně rozvinuté státy uvědomili nutnost zřizovat instituce, které se problematikou životního prostředí budou intenzivně zabývat. Tyto následně slouží vnitřní i vnější ochraně označených území. Nejen státní zřízení, ale v posledních letech již také soukromý sektor pochopil nutnost ochrany přírody, a proto již dnes existuje celá řada tzv. soukromých chráněných krajinných oblastí.    Příkladem dalšího pozitivního vývoje je rovněž fakt, že několik málo let nazpět, po staletích útlaku, započal proces návratu půdy na území státem chráněných oblastí Amazonie jejím původním obyvatelům do vlastní samosprávy.

AREAE
Adaptado de: Castillo, B.H., 2004. Indigenous Peoples in Isolation in the Peruvian Amazon. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Copenhagen, Denmark.
Bibliografía citada

Lectura recomendada
 
Iriondo, J.M., Maxted, N., Dulloo, M.E., 2008. Conserving plant genetic diversity in protected areas: population management of crop wild relatives. CABI, Wallingford, UK.


Revkin, A., 2004. The burning season: the murder of Chico Mendes and the fight for the Amazon rain forest. Island Press.

Walker, T., 2013. Plant Conservation: Why It Matters and How It Works. Timber Press, London, UK.

 ⇐ Agroforestería (antecedente)
Más información en :: Enlaces ::
:: Protección de la naturaleza ::  :: Organizaciones ::