Obrázky

Dohoda o spolupráci s Universidad Nacional Ucayali

4. července 2016

Dne 4. července 2016, podepsali ředitel organizace Students for the Living Amazon, o. p. s. Ing. Alexandr Rollo a rektor Národní Univerzity v Ucayali v Peru (Universidad Nacional de Ucayali) Dr. Carlos Enrique Fachin Mattos všeobecnou dohodu o spolupráci. Tato smlouva stanoví hlavní zásady spolupráce mezi jednotlivými institucemi za účelem přípravy projektů, programů a společných aktivit, jako například: společný výkon vědeckých studií; společné zveřejňování výsledků těchto studií; ochranu přírody a životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů v peruánské Amazonii.

P1090265

Vernisáž výstavy

1. června 2016

Vážení hosté, drazí přátelé, jménem společnosti Students for the Living Amazon Vás vítám na dnešní vernisáži výstavy fotografií, předmětů a obrazů z Amazonie. Nejprve bych Vám rád velice stručně představil naší Společnost. Potkali jsme se při studiích na České Zemědělské Univerzitě v Praze. Mnozí z nás jsou studenty doposud. Díky zahraničním aktivitám naší univerzity jsme měli jedinečnou příležitost seznámit se v rámci studijních pobytů a realizací výzkumů pro bakalářské, diplomové nebo disertační práce s životem v peruánské Amazonii.

První dojem byl naprosto ohromující, teplo, vlhko, bláto, les, barvy, vůně, zvuky, chutě, zkrátka nejpestřejší paleta vjemů a myšlenek. Pozvolna jsme začali pronikat hlouběji do lesa, a pokoušeli se pochopit komplikované vztahy, které místní příroda během svého vývoje vytvořila. Nejsme zdaleka první komu učarovala tato jedinečná oblast, jenž je považována za druhově nejpestřejší a nejrozmanitější na naší planetě.

Veškeré místní superlativy však mají jeden drobný háček. Nechci se pouštět do složitých úvah o rozvoji lidské společnosti, musím však konstatovat, že situace v Amazonii je velice smutná. Dokážeme vyvíjet chytré technologie, skvěle spolu komunikovat a zkracovat vzdálenosti mezi námi, osidlovat a přežívat v extrémním prostředí. Dokážeme darovat život i zabíjet. Našeho úspěchu však nejsme schopni dosáhnout, aniž bychom si od přírody brali. Vezmu-li v potaz, že živá Amazonie mizí rychlostí jedno fotbalové hřiště za hodinu, pak si dovoluji i naše nejchytřejší technologie označit za hloupé a sobecké.

Naši společnost jsme před třemi lety založili s jediným cílem, kterým je ochrana bohatství života na Zemi. Snažíme se, bohužel s velice omezenými finančními prostředky, podporovat vědu a výzkum, poskytovat naše „know how“ ostatním studentům i vědcům, popularizovat výsledky přírodovědeckého bádání a vzbuzovat mezi lidmi zájem a především respekt nejen k národům, které ještě dnes žijí v rámci možností v souladu s přírodou, ale i k ostatním živým bytostem s kterými náš svět sdílíme. Našim dlouhodobým cílem je ochrana původních biotopů, zakládání nových chráněných krajinných oblastí a rozvoj jejich výzkumu.

Výstava „Živá Amazonie“ je snahou o prezentaci přírodního i kulturního dědictví převážně peruánské části Amazonie. Textová část výstavy je tematicky rozdělena do několika sekcí, které doprovázejí autentické fotografie, které byly pořízeny během našich výprav a dokumentují situaci v Amazonii. Pro ještě lepší dokreslení skutečnosti zde naleznete i originály předmětů denní potřeby či umělecká díla místních domorodých etnik. Pro zpestření výstavy a Vaše lepší pochopení místních lidí a jejich vnímání okolního světa, jsme oslovili našeho kamaráda malíře Otto Plachta, aby nám laskavě zapůjčil svá díla, která věrně zachycují pestrost místní krajiny i mysli.

Závěrem bych chtěl poděkovat havlíčkobrodskému domorodci a našemu kolegovi Jirkovi Lipenskému za organizaci výstavy, autorům fotografií a majitelům vzácných předmětů a děl za zapůjčení a možnost jejich vystavení. Náš velký dík patří pochopitelně Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, nebýt této instituce, tak zde dnes nejsme ani my ani tato výstava. Velice děkujeme České Zemědělské Univerzitě v Praze a Fakultě Tropického Zemědělství, nejen za to že svedla dohromady naše osudy, ale také za převzetí záštity nad touto výstavou, společně s velvyslankyní republiky Peru v České republice její excelencí paní Lilianou de Olarte de Torres Muga a paní poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janou Fišerovou, děkujeme. Panu emeritnimu profosorovi Janu Jeníkovi děkujeme za převzetí záštity nad společností Students for the Living Amazon a hlavně za to, že nás nazývá přáteli Amazonie.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a především živý zážitek z naší milované Amazonie.

z projevu Alexandra Rolla při příležitosti otevření výstavy dne 27.května 2016